पमरिया र जटजटिन लोकनृत्य प्रस्तुत गर्दै सखी बहिनपा मैथिलानी (फोटोफिचर)